klientúra

A járvány előtti szektorális paraméterek örökre a múltat képviselik. Az a tendencia azonban még mindig nem mindenki számára látható, ahol rapid változások tetőzéséhez a Covid, csupán egy katalizátor volt a folyamatban. Egy sor olyan átalakulás indult be már évekkel ezelőtt, melyek tudomásul vételét könnyedén lehetett a szőnyeg alá söpörni. Egésze mostanáig.

Újfajta elvárások

Jelenleg ugyanis muszáj lesz számolni a megválátozott vendégigényekkel, a fitneszszakemberek szakmához kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai ismereteivel, az online jelenlét felépítésével, a minőségi tartalmak elkészítésével, a felhasználók egészségére vonatkozó adatainak rendszerbe foglalásával, az elképesztően labilis tervezhetőséggel, az új parigmával.

S ezek csak a legegyértelműbb faktorok.

Terem tulajdonosként továbbá azt is nehéz lesz definiálni a jövőben, hogy egyáltalán kik is a versenytársak? Ugyanis az a fajta kapcsolat, melyet a potenciális vevők/klubtagok elvárnak, melyre igényt tartanak majd edzőtermi keretek közt, gyökeres változáson mentek át. Hangsúlyozom, hogy mindez valójában nem is az elmúlt egy évben történt meg.

Rendszerezni a klienseink életterületeit

Személyi edzőként alapvetés, hogy a progressziót,- bár az előre tervezett -muszáj, hogy a vengéd életeseményeihez, gyengébben és erősebben motivált időszakaihoz illesszük. Ebből egyenesen következik, hogy több életterület bevonásával, s azok figyelembevételével dolgozunk. Ebben a szemléletmódban egyértelműen felrajzolható egy komplex térkép, ahol a kliens profilja kiterjed minden olyan területre, mely egészség és életmódváltás szempontjából releváns, ám a ’régi iskola’ mentén nem integrálódott a fitneszbe. Ma már kliens well-beingről beszélünk és nem merevítjük ki többé a személyi edzést, mint fókuszpontot. Fitneszszakemberként emiatt sokkal többrétű az az ismeret, melyet szakmai kompetenciának hívhatunk a pandémia ideje alatt és a jövőre tekintve is. Étrend, stresszkezelés, életvezetés, folyadékbevitel, minőségi pihenés, kardió edzések, súlyzós terhelések, rugalmasság és gerincegeszség mind olyan szempontok, melyek helyet és figyelmet kell, hogy kapjanak a kliens mappájában.

Technológiai kihívások

Azok a tudatos és a fitnesztechnológiát gyakorlatiasan használó vendégek, akik figyelemmel követik és regisztrálják az egészségre vonatkozó különböző mérhető paramétereket valami teljesen újszerű igénnyel lépnek a fitneszszektor szereplői elé.

Számukra ugyanis az lenne a megfelelő támogatás, ha a kinyert adataik összességéből egyfajta well-being konzultációt tudnának lebonyolítani a megfelelő fitneszszakemberrel. E konzultáció fókuszában egy lehetséges célmeghatározás, illetve az ahhoz vezető legalkalmasabb út kidolgozása áll.

Egy megfelelő színvonalon történő konzultáció előfeltétele a hozzáértő szakmber, illetve az igényt felismerő klub, mely válaszként helyet és teret képes biztosítani ennek az újfajta szolgáltatásnak.

Értékes kapcsolatok

A technológia szuper gyors előrenyomulásával párhuzamos nő az igény a valódi és értékes emberközeli kapcsolatok iránt. Mindez egy globális tendencia, s épp ennek okán jól levetíthető a fitnesziparra is. Amikor edző-vendég kapcsolatról beszélünk, nem korlátozhatjuk azt csupán az edzésre, hiszen fentebb már részleteztük mit is jelent a modern kliens profil. Az edzők szakmához tartozó pedagógiai és pszichológiai ismeretei kritikussá válnak, amikor életmódváltásról beszélünk. A tervezést és személyreszabást nem lehet többé megúszni egy értenddel és egy edzéstervvel. Az új szokások mindennapi életbe való adaptálásához is hozzá kell tudnia szólnia egy jól képzett támogatónak. Fel kell tudni ajánlani a vendég profil térképe mentén a lehető legtesthezálóbb adaptációs folyamatokat és konkrét eszközöket adni azoknak a kezébe, akik mentálisan, érzelmileg és fizikailag is szintet kívánnak lépni.

Klientúra menedzsment, mint portfólió

A klientúra menedzsment maga is túl komplex területté alakult át, így sokkal reálisabb azt egy portfólióként elképzelni. A fitnesz egészségközpontúvá alakulása sosem látott diverzitást hozott magával, ahol rengeteg új és megváltozott igényű csoport jelent meg a platettán, kiknek kiszolgálása megköveteli mind a folyamatos előre gondolkodást,mind a szektorális összefogást, illetve a társszakmákkal való szorosabb együttműködést is.

Az online támogatás, a hybrid megoldások, a vendég edzésen kívül töltött idejének és tevékenységének nyomon követése, a folyamatos adatgyűjtés kiértékelésének lehetősége, a mentális és érzelmi támogatás életmódváltás alkalmával, a választható edzéshelyszín és edzéstípus (mely illeszkedik a vendég motivációjának fenntartásához), a folyamatos vendég visszajelzés kielégítő lereagálása mind egy-egy szeleti csupán annak a teljes körnek, melyet ’új iskolának’ nevezhetünk, amikor klientúra menedzsmentről beszélünk.

Appok és szoftverek

E megváltozott paraméterek mentén lesz majd lehetséges testreszabni azokat a megoldásokat, melyek abban segíthetnek hogy az új igényként megjelenő aspektusokat és a hozzájuk tartozó adatokat a megfelelő módon és a leghatékonyabban dolgozhassuk fel.

Ian Mullane a Keepme alapítója elképzelése szerint a jövőben kizárólag wellness ökoszisztémáról lesz értelme beszélni, ahol az edzőtermek és klubok fel kell ismerjék, hogy nem lehetséges kontrollálniuk egy-egy vendég teljes wellness útját, azaz meg kellene tudniuk határozni hol és mely pontot foglalják el a potenciális tagok eme wellness utakat ábrázoló térképén.

Amennyiben ez nem történik meg, sokkal nagyobb hátrányból indulnak azokkal szemben, akik képesek kritálytisztán felmérni a saját pozíciójukat és a meghatározott szegmensre koncentrálva létrehozni saját versenyképes megoldásaikat.

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a klientúra menedzsmentet, akkor látható, hogy nagy potenciál rejlik a saját fejlesztésű alkalmazások és szoftverek lehetőségében. Ha sikerül belőni a wellness út egy-egy jól meghatározható pontjait, ott reális esély kínálkozik kiemelkedőt létrehozni klientúra menedzsmentet célzó megoldások terén is.

Medical Fitnesz

Kihagyhatatlan megemlíteni a medicalfitnesz jelentőségét, mely önmagában egy teljesen önálló területet képvisel, ha klientúramenedzsmentről beszélünk. Azok a fitnesszel jól összevonható egészségügyi területek, ahol kapacitáshiány van, eleve arra várnak, hogy jól definiált keretrendszerbe foglalva képes legyen benne minden résztvevő eligazodni. Ezekben a jelenleg fomálódó rendszerekben és programokban egészségügyi dolgozók és fitneszszakemberek egyenlő partnerként együttműködve adják össze tudásukat és állnak elő olyan megoldásokkal, melyek tipikusan az utógondozást célozzák. A medicalfitnesz önmagában egyfajta klientúra menedzsment, hiszen azt a hézagot próbálja meg betölteni, ahol klasszikusan sincs jelen sem a páciensek kielégítő menedzsmentje, sem a keretbe foglalt utánkövetés, pl. a bariátriai műtétek esetében.

 

A klientúra menedzsment azon túl, hogy adminisztrációt ró ránk, sokkal mélyebb és összetettebb terület és érdemes nagyon jól beleásni magunkat, hogy a leghatékonyabb admin munkát célzó megoldásokat tudjuk alkalmazni a napi munkánk során.

Írta: Csurgó Kriszta

személyi edző, iskolai magatartás és well-being vezető, fitnesz kommunikációs mentor