„Gamechanger”, amely újraírja a szektorális játékszabályokat

Az elmúlt időszakban kétségtelenül a legnagyobb hatást a 2022-es áprilisi FIBO keretein belül, az European Fitness & Health Forum-on bemutatott minőségbiztosítási kezdeményezés tette rám, mely a fitnesz klubok kategorizálását, standardizálását tűzi ki célul.

A COVID pandémia alatt felmérésekből és tapasztalati alapon is kiderült, hogy a kormányzatok, az egészségügy és valójában a potenciális vendégek többsége is szakmaiatlannak, megbízhatatlannak, felelőtlennek tartotta a szektorunk bázisát adó fitnesz klubokat. A szomorú igazság az, hogy olyan piszkos, vírusterjesztő helyszíneknek látták a fitnesz termeket, melyek teli vannak „bodybuilderekkel”, akik veszélyes és elrettentő “gyúrós” edzéseket végeznek.

Ideje lenne ezen az igazságtalan, általánosító megbélyegzésen változtatni, nem?! Hiszen mindez csak részigazság, túlzó általánosítás. Egészségi és fittségi állapot fejlesztésre, kikapcsolódásra, biztonságos edzésre alkalmas, higiénikus, felelősségteljes termek üzemeltetésében érdekelt az iparágunk, csak hogy mindezt be is kell bizonyítani, tényekkel alá kell támasztani!

Ezt a célt tűzte ki az EuropeActive, összefogva a NEN (Royal Netherlands Standardization Institute) minőségbiztosítási intézettel, létrehozva egy nyilvános fitnesz terem regisztert (FITcert), melyben mára már sok száz olyan klub található, akik fontosnak tartják, hogy meggyőzzék a vendégeket, kormányzatokat, biztosítótársaságokat arról, hogy a fitnesz szektor egy fejlődőképes, professzionális iparág.

A FITcert tehát az európai fitnesztermek számára létrehozott, több lépésből álló minőségbiztosítási folyamat, mely azt tanúsítja, hogy a létesítmény megfelel az EN17229 sztenderdeknek. Ez magába foglalja a menedzsment, az üzemeltetés, a minőségellenőrzés területeit, nem meglepő módon komoly hangsúlyt helyezve a megfelelő, államilag elismert képesítéssel rendelkező fitnesz edzők kvalifikációira és foglalkoztatására.

A folyamat egy elkötelezettségi nyilatkozat aláírásával kezdődik, majd egy önellenőrzési lépéssel folytatódik. Harmadik fázisként egy független ellenőrző szervezet vizsgálja meg a klub működési paramétereit, folyamatait. Ezt követően kaphatja meg a klub a minőségi működést igazoló FITcert bizonylatot, és így kerülhet be a regiszterbe. A klub minősítését 3 évente újravizsgálják.

Meggyőződésem, hogy a FITcert egy „gamechanger” kezdeményezés, mely újraírhatja a szektorális játékszabályokat. Segíti a fitnesz világ professzionalizációját, benne az edzők és a fitnesz piac prosperálását, alátámasztva azt a törekvést, hogy a fitnesztermek komolyan veszik a biztonságos, higiénikus edzéskörülmények kialakítását és fenntartható menedzselését.

A FITcert jelentőségét mutatja, hogy már több száz klub regisztrált a rendszerbe, közöttük olyan piacvezető hálózatok, mint a BasicFit, David Lloyd, EVO, GoFit, The Gym, Pure Gym, Fit&Sund. Stabil hátterét a minősített trénerek adják, hiszen 2010 óta létezik az európai edzőképző iskolák akkreditációja is (Accredited Training Providers), valamint a végzett fitnesz edzőket nyilvántartó EREPS regiszter. Az IWI Nemzetközi Fitnesziskolával a kezdetekkor, vagyis 12 éve kapcsolódtunk az európai sztenderdekhez (és újítjuk meg státuszunkat 2 évente), arra törekedve, hogy az európai szektorban is elismert, hitelesített és ezáltal szívesen alkalmazott edzőket képzünk, akiket a hazai IWIREPs edzőregiszterben is támogatunk.

Komoly fejlődést érhetünk el közösen, ha minél több hazai fitneszterem ismeri fel a minőségbiztosításban rejlő lehetőséget és kapcsolódik a FITcert-hez, megfelelő képesítéssel rendelkező munkaerőt alkalmazva!

Vajon Magyarországon ez a változás mikor következik be szektorális szinten?

 

Írta: Dr. Zopcsák László, IWI alapító

 

Ajánlott linkek:
https://www.fitcert.eu/
https://www.europeactive.eu/
https://www.nen.nl/en
https://www.ereps.eu/acc-provider-directory
https://www.ereps.eu/member-directory